Gå till huvudinnehåll

Temaartikel

Tema: Vetenskap & innovation

När man tänker på vetenskap och innovation så är det ofta i form laboratoriemiljö, hårda fakta och siffror och inte i mjuka värden. Så är det inte i Skåne. Här bygger innovation och utveckling på öppenhet, närhet och en mångsidig brokighet av kunskap, inspiration och influenser.


Öppenhet gör att tankar befruktas

I Skåne börjar vetenskap och innovation i just det mjuka, med människors obändiga lust att förstå mer, att förbättra sin och andras situation och för att söka sig utåt så att man når andra.I vissa lägen har vi i Skåne inte haft lika mycket resurser som andra, vilket har gjort oss något till av en underdog. Därför har vi också behövt göra saker på ett lite annorlunda sätt.

Till exempel har vi mer än vad som är brukligt i dessa sammanhang vågat öppna oss och vara mottagliga för andras idéer och tankar. Detta har även haft den positiva effekten att de som kommer till Skåne också kan påverka och bidra. De kan bidra till att forma framtiden.

I Skåne är vi öppna för att ta emot nya entreprenörer, bejaka innovation och stödja forskning. Öppenhet gör att tankar befruktas.

Mikael Eriksson är en av forskarna som skapat Max IV. Han säger att det i Skåne finns en tolerans och en avsaknad av vassa armbågar:

– Om det ska bli något gjort ska näsorna peka åt samma håll och här finns en tradition av samarbete. Man sätter sig ner och löser problemen tillsammans och den attityden är lite unik för den här delen av världen. Det kan ha att göra med att tempot är lugnare här så att man har tid att ägna sig åt det väsentliga och inte en massa andra saker.

Att vi har varit konkurrensutsatta har också lett till en förståelse för ett kretsloppstänkande. När till exempel Kockumsvarvet i Malmö inte längre klarade av att möta nya förutsättningar kom slutet fort. Men lika snabbt som varvet försvann har något nytt tillkommit.

Det mest innovativa, kreativa och sprudlande området i norra Europa

I Västra hamnen-området ligger idag spännande verksamheter som företagsinkubatorn Minc, Media Evolution City, SVT och företag som Orkla och IBM. Området är idag ett av de allra mest innovativa, kreativa och sprudlande i norra Europa.

Samma sak har vi sett ske i Lund när Astra Zeneca lade ner och Skåne gick samman och istället skapade Medicon Village. Idag arbetar fler på området än vad det gjorde på Astra Zenecas tid. I den klassiska hamnstaden Simrishamn har forskningscentrat Marint centrum vuxit upp och spelar idag en viktig roll.

Att Skåne ligger nära kontinenten har också gjort det naturligt för oss att snegla på hur andra bedriver sin vetenskap och möjliggör innovationer. Denna närhet har gett oss många internationella influenser och vi är genom forskningsanläggningarna ESS och Max IV numera en ännu tyngre spelare på den internationella forskningsscenen.

I detta ryms också den mångsidighet som är den bästa grogrunden för korskopplande idéer och sammanlänkade hängrännor. Många väljer Skåne som arena för internationella kongresser, som exempelvis World Wind Energy Conference, Nordic Life Science Days och International Vacuum Congress.

Vetenskapen bedrivs inom många olika områden. Vi har en världsledande cancerforskning och innovationerna spänner från nya drycker över säkerhetskameror till en omfattande digital spelindustri.