Gå till huvudinnehåll

Kreativitet

En skånsk berättelse: Wanås Konst

Till Wanås kommer barnen från Knislinge och konsten från världen

Konstintresserade från hela världen lockas hit för utställningar med Yoko Ono. Barnen från trakten tar på sig gummistövlarna och åker buss för att uppleva skulturparken. Till Wanås Konst i nordöstra Skåne är alla välkomna, oavsett vem man är och vad man kan.


Sommarsäsongen på Wanås Konst går mot sitt slut. Den internationellt omtalade skulpturparken har säsongen 2016 haft 75 000 besök. Vuxna och barn har kommit till skulpturparken i nordöstra Skåne för konst, lek och busiga aktiviteter. Konstintresserade och skolbarn kan tillsammans njuta av parken, det vackra slottet och kor som råmar från ängarna intill.

Wanås vilar på tre ben. Wanås Konst drivs av den icke vinstdrivande ”Stiftelsen Wanås Utställningar”, gårdsverksamheten med sin ekologiska mjölkproduktion och köttproduktion drivs av Wanås Gods AB och hotell- och restaurangverksamheten av Kristina Wachtmeister AB.

Wanås Konsts verksamhetsledare Mattias Givell slår fast att en viktig faktor för att Wanås blivit ett internationellt känt resmål är att man så tydligt är en del av den lokala platsen:

  – Om man tar konstdelen som ett exempel så är vi så att säga platsspecifika i nästan allt. Om en konstnär vill uppföra en skulptur i parken så låter vi tillverka den lokalt, till exempel på Knislingeverken här intill och inte i Thailand. Det hade visserligen varit billigare men då hade vi inte haft koll på hur produktionen går till tekniskt, eller miljö- och hälsomässigt. Det är en kvalitetssäkring samtidigt som den gör oss relevanta för bygden. Vi är och vill vara en del av samhällsgemenskapen.

Som gods har man varit en del av den lokala gemenskapen under lång tid, vilket Mattias menar har två sidor:

  – Ett gods liksom ett kloster är av traditionen en plats för makt och inflytande. Det har varit negativt exempelvis i det demokratiska perspektivet men positivt när det gäller introduktion av ny teknologi och nya idéer. Den öppenheten tog jag och min co-director Elisabeth Millqvist, tillika fru, fasta på när vi började här 2011. Då hade man i stor utsträckning endast arbetat med konstnärer från västvärlden. Med den digitala utvecklingen har följt en globalisering av konsten såsom med ekonomin, så vi började knyta kontakter med scenerna i exempelvis New Delhi, Shanghai, Sao Paolo och Johannesburg och öppnade upp för deras medverkan.

Mattias och Elisabeth sitter på konstverk i Wanås

Mattias Givell och Elisabeth Millqvist i Wanås. Fotograf: Anders Ebefeldt

En sådan öppenhet kan man också använda på andra sätt:

  – Genom att uppdatera och stretcha konstbegreppet och att få det att omfatta hantverk, design och samtida dans. Det gör att man kan nå en större spridning och förståelse för de värden som konsten bär på och vilka vi tycker är ytterst viktiga att framhålla, att konsten kan vara ett viktigt instrument för att förstå och förändra världen till det bättre.

Resmålet Wanås utvecklas ständigt.

– Den nya hotell- och restaurangverksamheten som tillkommer 2017 kommer att stärka oss ytterligare som resmål. Det gör att vi på ett nytt sätt kan bygga paket både på platsen och med andra aktörer, främst i nordöstra Skåne. Exempelvis med andra som också erbjuder ytterligare boende men också med Hovdala i Hässleholm, Vattenriket utanför Kristianstad och många som erbjuder outdoorupplevelser i trakten.

Wanås är en så kallad ”global Ecosphere Retreats certifierad Long Run Destination”. Certifieringen ges till destinationer för hållbart arbete inom besöksnäringen samtidigt som man främjar samhällsutveckling och kulturförvaltning.

Wanås ligger i Östra Göinge, en kommun med många utmaningar: låga skolresultat, hög arbetslöshet och ett högt antal nyanlända.

– Det är samhällsfrågor som är nära oss och som vi hela tiden måste vara öppna inför, vi vill tro att vi kan spela en roll i ett positivt inkluderande utvecklingsarbete.

Mattias ser i ett sådant sammanhang Wanås tre ben som en del av erbjudandet.

– Vi lyfter fram konst i världsklass, i en fantastisk miljö i en park intill ett slott. Här bedrivs ett högteknologiskt modern lantbruk som omfattar uppåt 1 000 kor och här finns snart ett hotell och en restaurang. Den mångsidigheten skapar en öppenhet mot alla besöksgrupper oavsett härkomst, kön och för människor med alla funktionsvariationer.

Wanås pedagogiska arbete med barn och ungdomar från trakten betyder mycket:

  – Vi har ett program som omfattar cirka 8 000 barn och ungdomar från södra Sverige varje år. De älskar att vara här och på sikt så bygger vi på det viset vidare på vår kreativa publik.

Mattias och Elisabeth bodde och verkade i Stockholm fram till flytten till Skåne. Han som projektledare och art director för Bonniers Konsthall och hon som kurator för Magasin III Stockholm Konsthall.

Elisabeth Millqvist och Mattias Givell vid konstverk i Wanås

Elisabeth Millqvist och Mattias Givell vid konstverk i Wanås. Fotograf: Anders Ebefeldt.

– Det gav massor med energi att flytta hit och något som verkligen imponerade på mig redan från början, i alla fall i den här delen av Skåne, var viljan att knyta samman kulturen med näringslivet, dessutom är det aldrig någon som sitter tyst på mötena, alla pratar, otroligt dynamiskt.

För Wanås del ser han att den geografiska platsen i Skåne leder till andra rutter för besökare än traditionellt norrifrån och då främst från Stockholm.

– Jag pratar såklart om Köpenhamn och därmed resten av världen.

2017 fyller Wanås trettio år och det ska manifesteras lite extra.

– Självklart kommer vi erbjuda ett kraftfullt program för konsten. I ett sådant sammanhang är det också väldigt roligt med det nya hotellet och restaurangen. I bästa fall har vi även fått stöd till att bygga om den gamla smedjan till ett ”learning centre” så att vi kan bedriva vårt pedagogiska program året runt och inte bara under sommarhalvåret. Givetvis kommer vi också titta tillbaka på de trettio år som har varit.

Han rättar till halsduken och ler:

  – Fast framför allt så tittar vi framåt, säger han samtidigt som en skolklass med barn kommer gående på andra sidan vägen, på väg in till Wanås.

Om våra stories

Vad är egentligen essensen av varumärket Skåne? Vi tror att det bästa sättet att beskriva varumärket Skåne är att låta eldsjälar dela med sig av sina unika berättelser. Vi har därför intervjuat personer med helt olika relationer till Skåne, där samtliga har en spännande historia att berätta. Välkommen att citera porträtten och ladda ner bilder nedan för att vidare marknadsföra allas vårt fantastiska Skåne.

Läs hur du kommer igång och delar storyn om Skåne