Gå till huvudinnehåll

Varumärkesplattform för Skåne

Vision, mission, kärnvärden och tonalitet

Varmt välkommen till Skåne! Vårt Skåne är en plats som är full av liv och dynamik. Likt ett lapptäcke passar olikheterna ihop och skapar en skön mix och mångsidighet. Skåne består av en brokig helhet i ständig förändring som hela tiden växer och förbättras. Här beskriver vi varumärket Skånes plattform och byggstenar.


Vision – vad är det vi vill uppnå?

Visionen är vårt framtida mål. Det vi vill uppnå. Visionen för arbetet med platsvarumärket Skåne är: Genom långsiktigt arbete med platsvarumärket ska vi tillsammans sätta Skåne på världskartan.

Mission – hur uppnår vi vår vision?

Missionen är mer konkret än visionen och beskriver syftet med vår verksamhet och varför vi existerar. Vad ska vi göra och leverera för att vår vision ska uppnås? Man brukar ibland något förenklat säga att missionen är medlet för att uppnå visionen:

Vi skapar kommunikation om Skåne som andra älskar att återberätta.

Var med och sprid dessa framgångshistorier, intressanta resmål, all kreativitet och positiva utveckling som finns i Skåne – och som vi berättar om här på Sharingskane.se – i era egna kanaler.

Kärnvärden

För att stärka bilden av Skåne finns tre kärnvärden som ska skapa en tydligare bild av det som Skåne har att erbjuda. När vi kommunicerar om Skåne är dessa tre kärnvärden ledstjänor för allt innehåll.

Mångsidigt

I Skånes blandning av olika miljöer, kulturer och personligheter skapas unika förutsättningar för utveckling. Mångsidigheten skapar en brokig helhet som hela tiden växer, förändras och inspirerar. Mångsidigheten gör att här finns något för alla, och här finns plats för alla.

Öppet

Kom som du är. I Skåne välkomnar vi människor, idéer och utveckling. Skåne är en plats där vi möts. Tillsammans utvecklas vi.

Nära

I Skåne är det nära till natur, nära till storstaden, nära till kontinenten. Det är nära mellan människor. Närheten skapar tillhörighet och en  befriande enkelhet.

Tonalitet

Vi vill att mottagaren av kommunikation ska känna sig välkommen och som en del av en gemenskap. Därför använder vi en tonalitet i allt vi gör som är enkel, ärlig och äkta, och med glimten i ögat.

Enkelheten gör att så många som möjligt ska förstå och känna sig som en del av gemenskapen

Ärligheten och äktheten visar att vi är realister, att vi är konkreta i våra beskrivningar och vågar vara ärliga.

Glimten i ögat innebär att vi visar omtanke, självdistans och tillhörighet.