Gå till huvudinnehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter

För oss det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På Business Region Skånes webbsajt nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Med Business Region Skåne avses koncernen Business Region Skåne: moderbolaget Business Region Skåne AB samt dess fyra dotterbolag: Invest in Skåne AB, Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Film i Skåne AB.

Läs mer om personuppgifter på Businessregionskane.com