Gå till huvudinnehåll

Varumärket Skåne och utvecklingen av Skåne

Utvecklingen av Skåne och marknadsföringen av Skåne går hand i hand. För att kunna marknadsföra en plats måste utvecklingen av den gå i samma riktning.


Därför finns det ett nära koppling mellan varumärket Skåne och den regionala utvecklingsstrategin för Skåne. Den regionala utvecklingsstrategin formulerar och skapa en bred samsyn om den gemensamma målbilden för Skåne – ”Det öppna Skåne 2030”.

Denna strategi och målbild har utvecklats gemensamt av Region Skåne, Skånes kommuner och en rad andra aktörer. Det är alltså hela Skånes utvecklingsstrategi.

När platsen Skåne utvecklas baserat på strategins ställningstaganden skapas också en plats som går att marknadsföra genom ett varumärke. Det är därför utvecklingsstrategin är så viktig för varumärket Skånes plattform, och när denna plattform tagits fram har det varit viktigt att kärnvärden etc. pekar i samma utvecklingsriktning som den regionala utvecklingsstrategin.

De fem prioriterade ställningstagandena i den regionala utvecklingsstrategin är:

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur

Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

Skåne ska vara globalt attraktivt

Mer information

Här kan du läsa mer om den regionala utvecklingsstrategin

Skåne – Facts and key trends

Region Skånes omvärldsanalys 2017

Hur har det gått i Skåne?

Den digitala rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” följer kontinuerligt upp det regionala utvecklingsarbetet i Skåne.