Gå till huvudinnehåll

Så hänger Skåne ihop med omvärlden

Skånes delar stärker Skåne – och delarna stärker Skåne. Skåne består av delar som tillsammans skapar den öppna, nära och mångsidiga platsen Skåne. Delarna kan vara en stad, en plats, en strand, ett företag, en restaurang, en byggnad.


Delarna i Skåne som en del av Skåne

Här på Sharing Skåne kan du ta del av texter, bilder och filmer om de delar av Skåne som vi tycker stärker varumärket Skåne extra bra. Som du troligen kommer märka är berättelserna om dessa delar (t ex Tareq Taylor eller Wanås) skrivna på ett sätt som stärker platsen Skåne med utgångspunkten att Skåne är en öppen, nära och mångsidig plats.

Skåne som en del av något i Skåne

Skåne kan även vara en del av ett något som finns i Skåne. Skåne kan bidra till att stärka en plats, ett företag eller varför inte en forskningsanläggning som ESS. Skåne var en starkt bidragande orsak till att ESS placerades här.  Närheten till Copenhagen Airport, närheten till Lund och en hög livskvalitet för alla de forskare från hela världen som kommer arbeta på ESS var bidragande faktorer. Platsen Skåne är därför central i berättelsen om ESS tillkomst.

Skåne som en del av något utanför Skåne

Skåne ligger i Sverige. Men Skåne ligger även i Skandinavien och i Öresundsregionen. Ibland är det mer relevant och effektivt att prata om ett annat geografiskt varumärke än Skåne. Särskilt då de man kommunicerar med inte känner till Skåne. Då kan Skandinavien vara en dörröppnare och i nästa steg är storyn om Skåne och dess styrkor relevant.

Skåne är även en del av Greater Copenhagen, som är en berättelse och förpackning av Öresundsregionen utifrån ett attraktivitetsperspektiv – särskilt inom investeringar, näringsliv och talangattraktion.

Skånes kärnvärden är ofta gemensamma med de som kännetecknar de platser som vi är en del av, som Sverige och Greater Copenhagen. Därför stärker delarna varandra på ett smidigt sätt och skapar en större helhet.