Gå till huvudinnehåll

Kontakt

Har du frågor om varumärket Skåne eller hur du ska dela det vidare, kontakta gärna oss på Business Region Skåne.

Business Region Skåne står bakom Sharing Skåne och är en marknadskoncern med fyra dotterbolag som ägs till 85 procent av Region Skåne och 15 procent av Kommunförbundet Skåne.


Tillsammans med dotterbolagen Invest in Skåne, Event in Skåne, Tourism in Skåne och Film i Skåne arbetar Business Region Skåne för att locka fler besökare, stora evenemang, filmproduktioner och investeringar till Skåne.

Business Region Skåne har i uppdrag att förvalta och arbeta med platsvarumärket Skåne, som skapades 2003 efter en omfattande process med intressenter i Skåne.

Kontaktuppgifter:

Business Region Skåne AB
Dockplatsen 26, Malmö
info@skane.com
040-675 30 01