Business Region Skåne står bakom Sharing Skåne. Business Region Skåne är en marknadskoncern med fyra dotterbolag som ägs till 85 procent av Region Skåne och 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

Tillsammans med dotterbolagen arbetar Business Region Skåne för att locka fler besökare, stora evenemang, filmproduktioner och investeringar till Skåne.

Business Region Skåne har i uppdrag att förvalta och arbeta med platsvarumärket Skåne. Varumärket skapades 2003 efter en omfattande process med intressenter i Skåne. Det förvaltas av Business Region Skåne, som är Region Skånes marknadsföringskoncern.

Om du vill veta mer om hur du kan använda varumärket Skåne får du gärna kontakta oss:

Måns Renntun
Kommunikationsansvarig Business Region Skåne
040 – 6753480
mans.renntun@skane.com